Till trädgårdsavdelningen Textavdelningen - här är du nu Till startsidan

Texttjänster

Effektiva texter - lönsamt?

Utnyttjar ni svenska språkets möjligheter maximalt inom ert företag?

Stora vinster internt

”Vid en undersökning har man lyckats påvisa stora vinster hos dem som effektiviserat sina texter”

Information kan oftast bli effektivare, något som de flesta är medvetna om i dag. Något som många däremot inte känner till är vilka vinster det finns att hämta genom att man effektiviserar intern och extern information. Genom att effektivisera den interna informationen på företaget, till exempel genom att skriva mer kortfattat och anpassa den bättre till mottagarna, kan man frigöra lästid som kan användas till annat.

Ökade chanser bli läst

När det gäller den externa informationen ökar naturligtvis chansen att bli läst om budskapet går fram redan i första meningen, och resten av texten sedan är så kort som möjligt. Vid en undersökning har man lyckats påvisa stora vinster hos dem som effektiviserat sina texter.

Vad kan en språkkonsult i svenska göra för er?

Språklig handledning

Vi kan hjälpa till med att utforma språklig-pedagogisk verksamhet, utreda språkbruket på arbetsplatsen, bistå med råd och anvisningar vid utformningen av rapporter, informationsskrivelser m.m. Vi kan utarbeta en språklig profil för ert företag.

Texter på webben

”Vi går igenom era webbtexter och gör dem korta, effektiva och rättstavade.”

För texter på webben gäller att de bör vara så kortfattade som möjligt med sammanfattande mellanrubriker. Vi går igenom era webbtexter och gör dem korta, effektiva och rättstavade.

Översättning

Engelska och danska till svenska

Behöver du hjälp med översättning från engelska och danska till svenska? Vi åtar oss översättninguppdrag inom områdena data, elektronik, turism och trädgård. Flerårig erfarenhet av översättningsprojekt, stora som små.

Meriter

Godkänd av EU

Eva Ström Forslin är vid prov 1997 godkänd som korrekturläsare för att arbeta inom EU-förvaltningen.

Bred erfarenhet

Hennes erfarenhet omfattar vitt skilda projekt inom språkvård och språkgranskning. Bland uppdragsgivarna finns Svenska kommunförbundet, Hill & Knowlton Sweden, Riksförsäkringsverket, Högskoleverket, Svenska kyrkan m.fl. myndigheter, organisationer och företag.

Tekniska översättningar

Eva har stor erfarenhet av översättning från engelska till svenska inom datorområdet. Hon har också undervisat på Tekniska högskolan i Stockholm i praktisk svenska och retorik.

Intresserad?

Ta då kontakt med oss. Ring eller mejla, adressen hittar du på kontaktsidan.

Till toppen