Trädgårdsavdelningen - här är du nu Till textavdelningen Till startsidan

Trädgårdsdesign

lusthus med rododendron

Lusthuset talar om att den här trädgården är en plats för njutning och rekreation. En tillflyktsort för lediga dagar och kvällar.

Vår filosofi

Trädgård nöje - inte tvång

Vi tror att dagens människa vill ha och behöver en trädgård för avkoppling och rekreation. En trädgård som är ett nöje - inte ett tvång.

Naturligt trädgårdsideal

trädgårdsdamm

En damm kan byggas i vilken skala som helst och för in ett stycke natur i trädgården

Vi tror på ett trädgårdsideal som ligger närmare naturen. En trädgård där naturens processer ges spelrum och där inte skönheten främst består i graden av städning, puts och skötsel utan snarare på graden av harmoni mellan natur och kultur.

Trend utgå från platsens natur

Vi ser att detta är en trend idag. Formella trädgårdar är för slott och herresäten. Den vanlige villaägaren har gett upp kampen för en perfekt och ogräsfri gräsmatta. Nu vill man ha prunkande planteringar i naturlig stil som gärna smälter in i den natur som eventuellt finns kvar på tomten. Finns ingen natur kvar på tomten så försöker man skapa en naturlik miljö.

Naturlika inslag ökar

färgstämd rabatt

En färgstämd plantering ger ett lugnt och vilsamt intryck. Exempel på en mer naturlik plantering med perenner.

Många gör om en del av gräsmattan till blomsteräng. Många anlägger en trädgårdsdamm. Perennplanteringar tillsammans med buskar och träd ökar. Allt detta pekar på ett närmande till naturen. Vi kanske har blivit överkultiverade och känner behovet av att återknyta till naturen? Vi tror att så kan vara fallet.

Striktare stil i vissa fall

I vissa fall kan man vilja ha en trädgård som går i en speciell, mer formell stil. Om byggnaderna går i en tydlig arkitektonisk stil kan man behöva matcha den med en lite stramare trädgårdsstil. Det handlar om att hitta en harmoni mellan byggnader och trädgård, att hitta rätt stil för varje enskilt projekt. En balans mellan naturlika och formella inslag.

Minimalistisk trädgård

Om du hör till dem som söker en ultramodern trädgård, fri från alla konventioner och med ett minimalistiskt formspråk, ja, då antar vi gärna den utmaningen med. Man kan säga att en sådan trädgård egentligen är ett stycke abstraherad natur, likt japanska och kinesiska trädgårdar. Man ställer elementen och former mot varandra: hårt mot mjukt, kantigt mot runt, sten mot blad etc.

Planering minskar nödvändigt arbete...

Självklart kan och ska aldrig en trädgård bli arbetsfri. Det finns alltid saker att göra, men om man planerar trädgården rätt så blir detta arbete inte kritiskt för trädgårdens skönhet. Med andra ord: man planterar till exempel en friväxande häck i stället för en som måste klippas två-tre gånger per säsong för att se perfekt ut. Man minimerar gräsytor och ersätter delar av dem med annan växtlighet som låga buskar eller marktäckande perenner.

...och ger mer tid till det roliga

kontrastrik rabatt

En kontrastrik rabatt ger ett livligare och mer stimulerande intryck

Om trädgården planeras rätt innebär det att du får mer till över till det roliga arbetet i trädgården, det som du själv bestämmer över. Du får mer tid och energi till att vara kreativ i trädgården.

Målgrupper

Vi riktar oss både till privatpersoner och föreningar/företag. Du/ni kan till exempel vara stug-/villaägare eller en bostadsrättsförening.

Geografiskt område

Avstånd inga problem

Vi jobbar egentligen över hela landet. Idag är avstånd inga problem eftersom vi kan kommunicera med telefon och e-post. Det går för det mesta utmärkt att arbeta med en grundkarta och fotografier som underlag. Särskilt enkelt är det om du har tillgång till en digitalkamera, då kan du bara skicka över bilderna med e-post.

Mälardalen hemmaplan

Självfallet kan det vara givande att se platsen i verkligheten, speciellt om tomten är annorlunda och kräver speciella lösningar. Vi befinner oss ofta i Hälsingland och Småland men eftersom vi reser en hel del kan vi normalt passa in ett besök hos dig även om du bor i Skåne, Västkusten eller till och med Jämtland. Hemmaplan är Stor-Stockholm och Mälardalen samt Uppland och Sörmland. I de fall vi kan samordna flera besök på långa avstånd, kan vi komma utan att debitera för hela resan.

Situationen

  • Du vill göra någonting åt din trädgård, men du vet inte riktigt vad, bara att du inte är nöjd som det är.
  • Du vill uppnå en speciell atmosfär i trädgården, men vet inte riktigt hur.
  • Du vet vilka krav din trädgård ska uppfylla, men inte hur du ska nå dit.
  • Du vill ha en vacker och trivsam trädgård utan allt för mycket skötsel.

Stämmer något av dessa påståenden in på dig? Då kan vi hjälpa dig. Vi kan säkert hjälpa dig även i andra fall, men detta är vanliga problemställningar hos många trädgårdsägare.

Till toppen

Fortsättning >>