Trädgårdsavdelningen - här är du nu Till textavdelningen Till startsidan

Trädgårdsdesign 2

Planen A och O

Misstag kostar tid och pengar

bäckfåra

En damm med rinnande vatten upplevs som mycket rogivande

Vare sig du ska anlägga en ny trädgård från grunden eller rusta upp en befintlig så är det A och O att ha en plan. Utan plan är risken stor att du fastnar i ogenomtänkta lösningar och att rätta till sådant kostar tid och pengar.

Långa perspektiv

Eftersom tidsperspektiven när det gäller stomväxtligheten i trädgården är långa, så är det mycket värt att få det rätt från början.

Arbeta metodiskt med plan som grund

Med en plan kan du arbeta metodiskt och du kan dela upp anläggningsarbetet på flera år om det skulle bli för mycket arbete eller för dyrt att ta allt på en gång.

Uppryckning

Missnöjd?

Många känner sig smått missnöjda med sin trädgård. Det som skulle bli så bra och trevligt har inte blivit som man hade hoppats och trädgården är inte den källa till glädje som den borde vara.

Analys av situationen

Då är det läge för en förändring. Vi hjälper dig med en analys av situationen, vad du inte är nöjd med och vad du vill uppnå.

En trappa som denna blir ett attraktivt inslag i sig självt

Planering i flera steg

När du är nöjd med analysen går vi över till planeringsstadiet. Vi arbetar utifrån dina önskemål fram en skiss. Först i grova drag och när du är nöjd med den går vi vidare och planerar in växterna och andra detaljer.

Rumslighet

Ödslig trädgård skapar otrivsel

De flesta som är missnöjda med sin trädgård tycker att den är alldeles för ödslig. Typfallet är att den består av en jättelik gräsmatta med träd och buskar utplanterade på jämna mellanrum. Det hela ser alltså ut som en gammaldags fruktodling med spridda inslag av prydnadsbuskar som står i vägen för gräsklipparen...

Rum skapar trivsel

Trots att detta är det vanligaste utseendet på en trädgård så behöver den faktiskt inte alls se ut så. Det är ett arv från den tid då trädgårdens nyttoaspekt vägde tyngst. Med lite eftertanke och planering kan man placera växterna så att de istället för att stå där som enskilda skulpturer spridda över en yta, skapar sammanhang och rum i trädgården. Fruktträd kan endera integreras som rumsskapande element eller ges en egen plats i trädgården. Ofta räcker det med något enstaka fruktträd, vill man ha många sorter kan man ympa eller plantera familjeträd.

Stockrosor passar utmärkt i allmoge- och äldre småstadsmiljö

Oändliga möjligheter

En buske som står mitt på gräsmattan är vacker ungefär en vecka per år då den står i full blom, resten av tiden står den "i vägen". Om vi istället flyttar ut buskar och träd i tomtens kanter får vi ett eller flera rum med mycket lättskött gräsklippning och öppen yta för lek och spel om det önskas. Om man vill kan den ytan fyllas upp med lägre växter, kanske med några spännande slingrande stigar och en vattensamling? Det finns oändliga möjligheter bara man kan frigöra sig från den konventionella bilden av hur en trädgård ska se ut.

Detalj i trädgården

En sittplats som denna andas lugn och harmoni

En sittplats som denna med sparsmakat växtval, andas lugn och harmoni

Mindre uppdrag också intressanta

Kanske du har bestämt dig för att göra i ordning en viss del av trädgården och vill ha hjälp med utformningen? Det kan vara en ny uteplats, en trädgårdsdamm, en slänt som ska planteras, en praktfull rabatt eller kanske en kombination av dessa. Sådana mindre uppdrag åtar vi oss gärna. Det behöver inte handla om hela trädgården.

Till toppen

Fortsättning >>